• Imprimeix

Atenció diürna sociosanitària

  • Hospital de dia sociosanitari: Són serveis per a l'atenció de pacients sociosanitaris que no requereixen ingrés. Ofereixen assistència interdisciplinària, i els pacients amb malalties i incapacitats físiques o cognitives hi van durant el dia per rebre tractament i tornar després al seu domicili.El tractament inclou cures d'infermeria, administració de medicació i reeducació motriu amb fisioteràpia, així com diverses modalitats de treball intel·lectual i corporal: teràpia ocupacional, psicoestimulació, orientació a la realitat i teràpia recreativa.Es poden usar després de l'alta d'un centre sociosanitari, per perllongar el tractament subministrat en una unitat de convalescència, o bé per evitar l'ingrés prematur. 
  • Unitat d'avaluació integral ambulatòria (EAIA) en geriatria, en cures pal·liatives i en trastorns cognitius: És una eina de suport especialitzada per a l'atenció primària i altres xarxes sanitàries i sociosanitàries, realitza una avaluació integral que permet arribar a un diagnòstic clínic, ajust en el tractament i el disseny d’un pla d’intervenció global. Existeixen EAIA per a diferents especialitats: geriatria, cures pal·liatives i per a atendre a pacients amb trastorns cognitius.
Data d'actualització:  03.05.2017