• Imprimeix

Equips de valoració i suport

 • Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS): Són equips de suport per a pacients ingressats en hospitals d’aguts o en hospitals psiquiàtrics i també de pacients adreçats de l’atenció primària de salut. Són de diversa tipologia, en funció dels pacients:
  • De geriatria, per a pacients geriàtrics.
  • De cures pal·liatives, per a pacients en fase terminal.
  • De deteriorament cognitiu, per valorar, diagnosticar i fer seguiment de pacients amb patologies amb deteriorament cognitiu, com ara la demència.
  • Mixtes: tant per a pacients geriàtrics, com terminals o de cures pal·liatives. 
 • Equips de suport en el domicili. Programa d'atenció domiciliària- equips de suport (PADES): Són equips sanitaris de valoració i suport a domicili formats, com a mínim, per un metge o metgessa, dos o tres infermers i un treballador o treballadora social. Realitzen atenció directa integral i especialitzada al domicili dels pacients, a petició i com a suport dels professionals de l’atenció primària i social.
 • Equips de teràpia d’observació directa ambulatòria (ETODA). Són equips que formen part d’un programa especial per al tractament de la tuberculosi que té com a objectiu garantir l’acompliment correcte del tractament per part dels malalts amb problemàtica social, mitjançatn la supervisió directa de l’administració de la medicació.
Data d'actualització:  03.05.2017