• Imprimeix

Serveis d'hospitalització

  • Unitat de llarga estada: Per al tractament rehabilitador, de cures de manteniment i de prevenció de complicacions, i com a suport per a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima autonomia que permeti la situació de la persona malalta. Inclou l'atenció a persones amb demència avançada o amb algun altre trastorn cognitiu de tipus crònic. 
  • Unitat de mitjana estada – convalescència: Per restablir les funcions o activitats que hagin estat afectades per diferents patologies. Atén persones grans amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, mèdic o traumatològic. 
  • Unitat de mitjana estada – cures pal·liatives: Ofereix tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties inguaribles en fase avançada i terminal, tant oncològiques com no oncolòqiques. Els objectius són el control dels símptomes i el suport emocional a la persona malalta i la seva família. 
  • Unitat de mitjana estada polivalent: Poden atendre indistintament pacients convalescents o de cures pal·liatives. 
  • Unitat d’atenció a subaguts: Per a persones amb malaltia crònica i evolucionada que a causa del seu empitjorament  necessiten la continuació d’un tractament o supervisió clínica continuada i  requereixen intensitat de cures. L’objectiu d’aquesta atenció és arribar a l’estabilització clínica i la rehabilitació integral.
Data d'actualització:  03.05.2017