La Meva Salut és un espai digital, personal i intransferible de consulta que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària que us hagin prestat en algun dels centres assistencials públics com per exemple: el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries.

Aquesta informació només la podreu consultar si el centre assistencial ja l'ha publicat al sistema informàtic.

Per garantir la seguretat i la confidencialitat en l’accessibilitat a les dades, només hi tindran accés les persones majors d'edat que disposin de la targeta sanitària individual (TSI), un certificat digital, i des de l'1 d'octubre de 2014 amb un codi d'usuari que es demana al CAP.

La Meva Salut té els objectius següents:

 • Afavorir la participació i la coresponsabilitat dels ciutadans en la prevenció i cura de la pròpia salut.
 • Esdevenir un espai on els ciutadans interactuïn en línia, mitjançant el seu ordinador o altres dispositius mòbils, amb el Departament de Salut, els seus organismes i les entitats proveïdores (hospitals, centres d’atenció primària, etc.).
 • Ser un projecte en contínua evolució per a l’adopció de millores que posin a l’abast de la ciutadania informacions i funcionalitats per tenir cura de la seva salut.

La Meva Salut ofereix els beneficis següents:

 • Accés de manera senzilla, intuïtiva, segura i confidencial a la informació personal de salut, tot garantint els drets de la ciutadania.
 • Disposició de la informació clínica personal, ordenada i classificada en un espai digital sense la necessitat d’haver de guardar informes i documents a casa.
 • Accessibilitat a la informació des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, mitjançant una pàgina web.
 • Possibilitat que el pacient pugui facilitar aquesta informació a altres professionals sanitaris que hagin de prestar-li assistència.
 • Realització de tràmits digitals amb el sistema de salut.

Hi podeu trobar informació sobre el vostre equip d'atenció primària (com ara el metge/essa i l'infermer/a assignats), diagnòstics, informes clínics (d'urgències, ingressos i atenció ambulatòria) i resultats de proves i exploracions.

També hi podreu consultar les vacunes administrades, el pla de medicació vigent, i el dia i l'hora de proves i visites programades en l'atenció primària de salut i en els hospitals (a mesura que vagin afegint aquest servei).

Un altre tipus d'informació que trobareu a La Meva Salut és la llista d'espera en cas que estigueu pendents de sotmetre-us a una intervenció quirúrgica amb temps màxim d'espera garantit, i el document de voluntats anticipades, si ja l'heu registrat.

Aquest espai virtual us permet, a més, expressar la voluntat de fer-vos donant d'òrgans i teixits i d'imprimir el carnet de donant personalitzat. També us ofereix la possibilitat de comunicar-vos amb els professionals sanitaris per resoldre aquelles consultes que no requereixin atenció presencial o urgent, una funcionalitat que actualment es troba en fase de desplegament.

L'eina també us permet realitzar alguns tràmits i gestions, com ara demanar visita, sol·licitar el canvi de metge i concertar cita per a les vacunacions internacionals, així com realitzar una enquesta anònima per ajudar-nos a millorar la informació i els serveis que ofereix.

Finalment, cal que tingueu en compte que alguns dels serveis i gestions afegits disponibles varien segons el proveïdor sanitari (hospitals, centres d'atenció primària, etc.) que us correspon en funció del lloc on esteu residint. Aquestes funcionalitats s'aniran ampliant segons la disponibilitat dels proveïdors.

Un projecte en contínua evolució

D'una banda, s'està treballant per incorporar nous serveis, com ara el primer espai virtual de salut comunitària, amb un projecte pilot conjunt amb l'ICO (Institut Català d'Oncologia) on pacients de càncer de mama fan les sessions de psicooncologia de forma virtual.

D'altra banda, els centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) estan comunicant la informació que conté de manera progressiva. Per això, és possible que no trobeu totes les dades del vostre historial clínic.

Finalment, La Meva Salut posa a disposició de tots els usuaris una enquesta d'opinió anònima amb l'objectiu de millorar els serveis que ofereix. Aquesta aplicació no és vàlida per fer reclamacions ni per tractar casos individuals.

Per accedir a La Meva Salut es necessari:

 • Ser major d’edat
 • Tenir targeta sanitària individual
 • Tenir una contrasenya o un certificat digital
 • Entrar des de l’adreça web https://lamevasalut.gencat.cat 

Contrasenya
La contrasenya es pot demanar a tots els centres d’atenció primària (CAP).
Al CAP us demanaran la targeta sanitària individual i que us identifiqueu –amb el DNI o document equivalent– i que disposeu d’un telèfon mòbil i d’una adreça electrònica.

Certificat digital
El certificat digital és un document electrònic que garanteix la seguretat i confidencialitat en l'accessibilitat a les dades. Els certificats digitals admesos actualment són:

Accedir-hi

Important: aquest projecte està en fase d'evolució. Els centres que formen part del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) hi estan introduint les dades i la informació de manera progressiva. En conseqüència, és possible que no trobeu disponibles totes les dades del vostre historial clínic, atès que aquestes s'aniran incorporant a mesura que siguin facilitades pels centres.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre La Meva Salut podeu contactar amb 061 CatSalut Respon.