• Imprimeix

Pla nacional d'urgències de Catalunya

Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC)

El Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC) té com a missió principal assegurar que tota persona rebi una atenció continuada i urgent equitativa i de qualitat, i que s’adapti a les necessitats de salut de les persones, a través d’una xarxa d’atenció integrada, accessible i resolutiva, liderada per professionals, que situï el ciutadà al centre del sistema.

 

Planificació i actuacions en l’àmbit d’urgències. Hivern 2018-2019

La planificació i les actuacions previstes per al període d’hivern 2018-2019 per donar resposta a les necessitats assistencials en l’àmbit de les urgències s’emmarquen en el desplegament del Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC). Aquest Pla és el full de ruta per assegurar una atenció continuada i urgent equitativa, qualitativa i resolutiva, liderada per professionals, que situa la persona i les seves necessitats al centre del sistema.

En aquest context, aquest hivern hem de continuar treballant per millorar l’adequació del procés d’atenció continuada i urgent, i aconseguir que la ciutadania sigui atesa en el dispositiu més adequat i amb la millor qualitat possible. Per fer-ho, cal potenciar el treball en xarxa i la participació i corresponsabilitat dels professionals clínics en el procés de planificació operativa del territori.

Plans d'acció territorial hivern 2018-2019

Un dels instruments que preveu el Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC) per a la planificació de les actuacions previstes per al període d’hivern 2018-2019 per donar resposta a les necessitats assistencials en l’àmbit de les urgències és disposar de plans de contingència territorials.

Els Plans d'acció territorial són doncs la concreció a nivell territorial, de les accions que caldrà desenvolupar a mesura que pugui augmentar la pressió assistencial i realitzen una descripció dels recursos territorials, l’organització territorial, l’activitat i les diferents actuacions que es preveu realitzar per fer front al període hivernal i els aprova, cadascun en el seu àmbit territorial, el seu Comitè operatiu d’urgències i emergències (COUE) format per representants de les diferents entitats proveïdores que intervenen en el procés d’atenció a les urgències del territori: hospitals, CAP, centres sociosanitaris i SEM.

Informació relacionada

Data d'actualització:  03.12.2018