• Imprimir

Centros sanitarios

El CatSalut garantiza la atención sanitaria de cobertura pública a la ciudadanía de Cataluña. A fin de que los servicios sanitarios de las diferentes líneas asistenciales legan a todo el mundo de forma efectiva y con calidad, dispone en todo el territorio de una red de centros que constituyente el sistema sanitario integral de utilizacion publica de Cataluña (SISCAT): centros de atención primaria, consultorios locales, hospitales, centros sociosanitarios y centros de atención a la salud mental.

Atenció primària


L'atenció primària és el primer punt d'accés al sistema de salut i es presta principalment als centres d'atenció primària (CAP) i els consultoris locals (CL) en les àrees rurals. Els equips de professionals de l'atenció primària us resoldran la majoria dels problemes de salut. També atenen urgències, en alguns casos les 24 hores del dia. Tothom té assignat uns professionals de medicina i d'infermeria de referència. Podeu consultar quin és el centre que el CatSalut us assigna posant la vostra adreça.

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Cerca per nom del CAP o del consultori local

Cerca per adreça

Centros del sistema sanitario integral de uso público de Cataluña (SISCAT)