Amb l’objectiu de reforçar l’equitat territorial en l’assignació dels recursos de l’atenció primària, el CatSalut ha elaborat una nova fórmula d’assignació, en la que s’hi inclou l’indicador socioeconòmic elaborat per l’AQuAS. A partir d’aquesta informació s’obté el nou model d’assignació dels equips d’atenció primària.

Con el objetivo de reforzar la equidad territorial en la asignación de los recursos de la atención primaria, el CatSalut ha elaborado una nueva fórmula de asignación, en la que se incluye el indicador socioeconómico elaborado por el AQuAS. A partir de esta información se obtiene el nuevo modelo de asignación de los equipos de atención primaria.

Información relacionada

El pasado 11 de mayo tuvo lugar una Jornada de trabajo del consejero de Salud y el director del CatSalut con los directores/nada del y los adjuntos/se de los Equipos de Atención Primaria para ampliar y compartir información sobre el nuevo indicador socioeconómico y el despliegue del nuevo modelo de asignación de recursos para la atención primaria y comunitaria Esta es la documentación de apoyo que se utilizó en el transcurso de la jornada.

Fecha de actualización:  05.07.2018